Previous Page  7 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 40 Next Page
Page Background

media permata

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 April –

Persekutuan Pengakap Negara Brunei

Darussalam (PPNBD) tidak ketinggalan

menghantar rombongan seramai tiga

orang pesuruhjaya pengakap untuk

menyertai Sidang Kemuncak Pemimpin

Pengakap Rantau Asia Pasi€k ke-9

yang berlangsung di Inna Grand Bali

Beach Hotel, Resort & Spa, Sanur, Bali,

Indonesia pada 22 hingga 25 April

nanti.

Rombongan daripada PPNBD yang

akan menghadiri sidang kemuncak

anjuran Pergerakan Pengakap Rantau

Asia Pasi€k dengan kerjasama Gerakan

Pramuka Indonesia berkenaan ialah

Ketua Pesuruhjaya Pengakap, Haji

Awang Badar bin Haji Awang Ali,

Pesuruhjaya

Antarabangsa,

Awang

Abdul Manan bin Haji Abdul Latip dan

NASIONAL

• 7

JUMAAT, 21 APRIL 2017

Usaha jaga keaslianwarisan

Oleh Normazlina M.D

TUTONG, 20 April – Dalam sama-sama

menjaga keaslian dan khazanah warisan

yang sudah lama tidak dipraktikkan secara

rutin,BahagianKebudayaandanKesenian,

KementerianKebudayaan,BeliadanSukan

(KKBS) telah mengadakan Perjalanan

Kebudayaan di Sekolah Rendah Pengiran

Muda Mahkota, Kampung Penabai/Kuala

Tutong, Daerah Tutong, pagi tadi.

Sebagai salah satu programbagi mem-

berikan pendedahan kepada generasi

muda dalammenghargai budaya, iamem-

perkenalkan dan memperlihatkan keuni-

kan budaya masyarakat Melayu Brunei

dari pelbagai sudut adat resamantaranya

tarian, nyanyian, permainan tradisi dan

pameran daripada puak-puak etnik dan

asli Brunei.

Turut hadir ialah Pemangku Penolong

Pengarah Bahagian Kebudayaan dan

Kesenian, Haji Mohd Abdoh bin Haji

Awang Damit.

Lebih 70 orang murid Pra hingga

Tahun 6 telah menyaksikan program

berkenaan yang turut dihadiri oleh Guru

Besar sekolah berkenaan, Nomy Marsilla

Maftasang.

Aktiviti

berkenaan

merupakan

kesinambungan daripada projek promosi

kebudayaan yang diadakan setiap tahun

di keempat-empat daerah sejak tahun

2015 lagi.

Projek berkenaan menggunakan for-

mat persembahan, pameran dan bengkel

dengan menyasarkan belia-belia, penun-

tut-penuntut sekolah, institut, badan-

badan kerajaan dan persatuan-persatu-

an.

Ia

antara

lain

bertujuan

untuk

menyalurkan informasi dan pengetahuan

mengenai kebudayaan dan kesenian

kepada

masyarakat

Brunei

melalui

gagasan ‘Entertainment’ iaitu hiburan

pembelajaran ke arah membudayakan

belia-belia di samping mempelajari dan

berkongsi

pengetahuan

khususnya

di

bidang

seni

dengan

matlamat

memartabatkan

dan

memperkasa

budaya bangsa dengan mendampingi

dan

mendekatkan

budaya

kepada

masyarakat.

Antara

objektif

program

adalah

memberikan

pendedahan

dan

pengetahuan tentang kesenian melalui

persembahan

kebudayaan

secara

keseluruhan dengan hasrat memberikan

kesedaran dan semangat mencintai

budaya sendiri, meningkatkan kesedaran

Murid-murid berpeluangmencuba pakaian puak-puak Brunei pada acara tersebut.

Tiga ahli PPNBD hadiri

sidang di Bali

SetiausahaAgongPPNBD,HajiZainuddin

bin Haji Jaafar.

Sehubungan

itu,

hadir

untuk

mengucapkan selamat belayar kepada

rombongan di majlis yang berlangsung

di Ibu Pejabat PPNBD, Jalan Gadong, hari

ini, ialah Yang Di-Pertua PPNBD, Dato

Paduka Haji Idris bin Haji Abas serta

pegawai-pegawai PPNBD .

Sidang kemuncak itu akan dihadiri

oleh lebih 100 orang pemimpin pe-

ngakap daripada 25 buahnegara dari ran-

tau Asia Pasi€k dan bermatlamat untuk

menganalisis perkembangan pergerakan

pengakap di rantau berkenaan di antara

pemimpin-pemimpin pengakap serta un-

tuk mengenal pasti cabaran yang bakal

dihadapi oleh rantau berkenaan.

Di samping itu, para pemimpin

pengakap

akan

berbincang

untuk

menyediakan hala tuju dan visi bagi

rantau Asia Pasi€k serta mengenal

pasti bidang tumpuan fokus utama

alaf triennium yang akan datang dan

memberi cadangan-cadangan serta

perkongsianmaklumat dalampersiapan

untuk

Persidangan

Pergerakan

Pengakap Sedunia ke-41 yang akan

berlangsung di Azerbaijan pada 14

hingga 18 Ogos nanti dan Persidangan

Pengakap Rantau Asia Pasi€k ke-26 di

Filipina pada 2018 nanti.

39 pelajar kunjungi stadium negara

Gambar ramai rombongan pelajar dari IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal ketika lawatan tersebut.

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 April – Rombongan

seramai 39 pelajar Sekolah Hospitaliti dan

Pelancongan, Institut Pendidikan Teknikal

Brunei (IBTE) Kampus Sultan Saiful Rijal,

semalam, telah mengadakan lawatan ke

StadiumNegara Hassanal Bolkiah, Berakas.

Lawatanrombonganpelajaryangmengambil

Sijil Tinggi Kebangsaan Pendidikan Teknikal

(HNTec) dalam Perjalanan dan Pelancongan

itu diketuai oleh dua orang tenaga pengajar,

Dayang Siti Khadizah binti Haji Omar dan

Dayang Siti Umi Amirah binti Haji Ra’emi

Maleek.

Menurut kenyataanyangdikeluarkan IBTE, hari

ini, lawatan berkenaan bermatlamat untuk mem-

berikan pandangan positif yang realistik menge-

nai tarikan-tarikanpelancongsebagai sebahagian

daripada tugasanModul WarisanNegara.

“Lawatan ini akan memberi manfaat kepada

pelajar-pelajar

untuk

membantu

mereka

membayangkan kemudahan-kemudahan dan

aktiviti yang disediakan di tempat-tempat

tarikanberkenaan,”DayangSiti Khadizahdipetik

sebagai berkata.

Semasa lawatan itu, taklimat ringkas

telah disampaikan oleh Pembantu Pengurus

Kemudahan Stadium dan Sukan, Jabatan Belia

dan Sukan, Haji Ja¥ar bin Haji Masin.

Para pelajar berpeluang untuk meninjau

sekitar Stadium Negara Hassanal Bolkiah,

termasuk galeri stadium, bilik snuker, bilik-bilik

VIP, bilik-bilik mesyuarat dan padang stadium.

Menurut kenyataan itu, lawatan berkenaan

memberi peluang kepada pelajar untuk melihat

apa yang ditawarkan.

Tenaga-tenaga

pengajar

berkenaan

memberitahu, mereka juga ingin mewujudkan

hubungan

perindustrian

dengan

tarikan-

tarikan lain untuk mengadakan lawatan-

lawatan berpendidikan bagi meningkatkan lagi

pengetahuan pelajar mengenai tempat-tempat

menarik yang terdapat di Brunei.

“Ini akanmeningkatkanpengetahuanmereka

mengenai perancangan dan menghasilkan

risalah tempat-tempat tarikan pelancong,” ujar

Dayang Siti Umi Amirah.

tentang menjaga khazanah warisan

budaya dalam kalangan masyarakat di

samping sebagai satu cara pendekatan

dengan masyarakat melalui kebudayaan

dan kesenian.

Antara aktiviti-aktiviti ‘Perjalanan

kebudayaan’

adalah

persembahan

Instrumental Muzik dari Senandung

Darussalam,

penerangan

mengenai

kebudayaan, kuiz, demonstrasi tarian

‘Aduk-Aduk’, penerangan lagu

Kanak-

kanak

Brunei

,

demonstrasi

muzik

Guriding dan Umpong serta beberapa

pameran.